contador de visitas gratis

 

Jornada iXarop amb les Marques

 En aquest apartat pots realitzar la Inscripció a la Jornada de presentació del projecte iXarop adreçda a les Marques i a totes les Persones amb un interès per conèixer el projecte iXarop del pròxim 3 de desembre del 2018 que celebrem al Recinte Modernista de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret, 167 xamfrà amb c/Cartagena. 

  La jornada comptarà amb les intervencions de Francesc Cayuela i Carles Checa com a integrants de l'Equip Directiu d'iXarop així com la participació de grans marques com Fujifilm.

 

          Programa iXarop amb les Marques

  1.   Què és iXarop?
  2.   iXarop al servei de les Marques
    3.   Tecnología per la vostra Marca
  4.   Què he de fer com a Marca per formar part de iXarop
  5.   Legalitat i acord de col.laboració
  6.   Difusió i sinèrgia
  7.   Precs i Preguntes
     


<<< Pica Pica>>>

 

 La inscripció és gratuïta i personal per a cadascun dels assistents.

 Per tal d’actualitzar la base de dades de la Plataforma de iXarop i poder-vos fer arribar la informació més adequada al vostre interès, agrairem pugueu complimentar el formulari d'inscripció amb el màxim de dades possible.

    Com arribar 

   

 
 
Activitat Vull inscriure'm  
Presentació iXarop amb les Marques  

*Desitjo inscriure'm com (mínim una opció):
Marca Centre de recerca Associació Simpatitzant Voluntari Professional sanitari Industria farmacèutica
Investigador Mitjà de comunicació

Pertanyo a la entitat:

Comentari i anotacions adicionals (Nom establiment sanitari o industria farmecèutica,dubtes,...):Necessitats especials:
Traducció llengua de signes Mobilitat reduïda Acompanyant Certificat assistència
   
 

DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms * *
Email *
Mòbil *
Sexe
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat
Direcció
Població
Provincia
CP
País
TIPUS
Tipus interés Voluntariat iXarop Actes iXarop Rebre Novetats iXarop Signar un acord amb iXarop
DADES PROFESSIONALS
Empresa/Institució
Càrrec
   
 


Jornada iXarop amb les Marques
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar l'assistència.*
Desitjo rebre novetats i més informacions de iXAROP

Amb la col.laboració de:
* La persona inscrita en nom propi i/o tutor/a de l'inscrit/a a la Jornada autoritza a iXarop a la publicació dels continguts generats en el marc de la jornada a la web, en xarxes socials i altres canals de comunicació de la plataforma. En cas que la persona inscrita no vulgui autoritzar aquesta gestió ens ho ha de comunicar per escrit a: info@ixarop.com

* Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) 
En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “Usuaris”, el responsable dels quals és IXAROP. La finalitat del fitxer és la comunicació entre l'usuari i l'enviament d'informació rellevant i gestió integral. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica: info@ixarop.com